Liturgie Gebedsvesper

Voor de live-uitzending start de media hieronder. De liturgie kunt u meelezen onder dit mediavenster

Liturgie voor de vesper
op woensdag 21 oktober 2020

Thema:
‘Uw naam worde geheiligd’

Uw NAAM worde geheiligd - R. Beecham en C. Noordzij - Tweedehands Christelijke boeken

Medewerkenden:
Ds Bijleveld
Gerwin Elzinga

Voor de vesper: Glorie heeft een naam ( Sela)

Welkom met lezing uit psalm 113
1 Halleluja!
Loof, dienaren van de HEERE,
loof de Naam van de HEERE.
2 De Naam van de HEERE zij geloofd,
van nu aan tot in eeuwigheid.
3 Vanwaar de zon opkomt tot waar hij ondergaat,
zij de Naam van de HEERE geprezen.
4 De HEERE is verheven boven alle heidenvolken,
boven de hemel is Zijn heerlijkheid.
5 Wie is als de HEERE, onze God?
Die zeer hoog woont,
6 Die zeer laag ziet,
in de hemel en op de aarde;
7 Die de geringe opricht uit het stof,
de arme verheft uit het vuil,
8 om hem te doen zitten bij edelen,
bij de edelen van Zijn volk;
9 Die de onvruchtbare doet wonen in haar gezin:
een blijde moeder van kinderen.
Halleluja!

Lied: Psalm 113 : 1 en 2  
Prijst, halleluja, prijst den Heer,
gij ’s Heren knechten, immermeer
moet ’s Heren naam gezegend wezen.
Van waar de zon in ‘t Oosten straalt,
tot waar z’ in ‘t Westen nederdaalt,
zij ’s Heren grote naam geprezen.

Ver boven aller volken trots
blinkt hemelhoog de glorie Gods.
Wie is als Hij, de Heer der heren?
Hij onze God, die troont zo hoog,
slaat op het diepste diep zijn oog.
Hemel en aarde moet Hem eren.

Lezen: Johannes 17 : 1 – 6
1Dit sprak Jezus, en Hij sloeg Zijn ogen op naar de hemel en zei: Vader, het uur is gekomen, verheerlijk Uw Zoon, opdat ook Uw Zoon U verheerlijkt, 2 zoals U Hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat Hij eeuwig leven geeft aan allen die U Hem gegeven hebt. 3 En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt. 4 Ik heb U verheerlijkt op de aarde. Ik heb het werk volbracht dat U Mij gegeven hebt om te doen. 5 En nu verheerlijk Mij, U Vader, bij Uzelf, met de heerlijkheid die Ik bij U bezat voordat de wereld er was. 6 Ik heb Uw Naam geopenbaard aan de mensen die U Mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren van U en U hebt hen Mij gegeven, en zij hebben Uw woord in acht genomen.

Lied: El.31 – Laudate omnes gentes
Laudate omnes gentes, laudate Dominum
Laudate omnes gentes, laudate Dominum

Looft God, alle gij volken, looft Hem die eeuwig leeft
Looft God, alle gij volken, looft Hem die eeuwig leeft

Sing praises all ye peoples, sing praises tot he Lord
Sing praises all ye peoples, sing praises tot he Lord

Looft God, alle gij volken, looft Hem die eeuwig leeft
Looft God, alle gij volken, looft Hem die eeuwig leeft

Overdenking

Lied: Opwekking 770
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’,
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

Dankgebed en voorbede

Afsluitende woorden

Lied: Opwekking 379
Heerlijk is uw naam
Heerlijk is uw naam
hoog verheven en vol van kracht,
heerlijk is uw naam
Jezus, Jezus,
heerlijk is uw naam

Heilig Lam van God
Heilig Lam van God
dat de zonden der wereld droeg
heilig is uw naam
Jezus, Jezus,
heilig is uw naam

Waardig bent u, Heer
Waardig bent u, Heer
alle macht en heerlijkheid
alle lof en eer
Jezus, Jezus,
waardig bent U, Heer

Afsluitende muziek:
– fantasie over Opwekking 770  – Gert van Hoef – Oude Kerk Zeist