Liturgie Gebedsvesper

Voor de live-uitzending start de media hieronder. De liturgie kunt u meelezen onder dit mediavenster

Gebedsvesper op 1 april 2020

Zingen: Machtig God, sterke Rots (2x)

Machtig God, sterke Rots,
U alleen bent waardig.
Aard’ en hemel prijzen U,
Glorie voor uw naam.

Lam van God, hoogste Heer,
Heilig en rechtvaardig,
Stralend Licht, Morgenster,
Niemand is als U.

Prijst de Vader, prijst de Zoon.
Prijst de Geest, die in ons woont.
Prijst de Koning der heerlijkheid.
Prijst Hem tot in eeuwigheid.

Welkom 

Lezen: Psalm 93

De Heer is Koning, met hoogheid is Hij bekleed
De Heer is met macht bekleed en omgord
Vast staat de wereld, zij wankelt niet.
En vast staat van oudsher Uw Troon,
U bent van alle eeuwigheden.

De stromen verheffen, Heer
De stromen verheffen hun stem,
Luid verheffen de stromen hun stem.
Maar boven het geraas van de wijde wateren,
Van de machtige baren der zee
Is hoog in de hemel de Machtige Heer.

Uw uitspraken zijn betrouwbaar
Heiligheid is van Uw Huis het sieraad
Heer, tot in lengte van dagen.

Een bijzondere verjaardag en een psalm in de nacht (filmpje)

 Zingen: Opwekking 575 – Jezus alleen

Jezus alleen, ik bouw op Hem
Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht.
Door stormen heen hoor ik zijn stem,
Dwars door het duister van de nacht.

Zijn woord van liefde dat mij sust
Verdrijft mijn angst; nu vind ik rust!
Mijn vaste grond, mijn fundament;
Dankzij zijn liefde leef ik nu.

Jezus alleen werd mens als wij;
Klein als een kind, in kwetsbaarheid.
Oneindig veel hield Hij van mij,
Leed om mijn ongerechtigheid.

door zijn offer werd ik vrij,
Hij droeg mijn straf,
Hij stierf voor mij, ontnam de dood zijn heerschappij;
Dankzij zijn sterven leef ik nu.

Daar in het graf, in dood gehuld,
Leek al zijn macht tenietgedaan.
Maar, o die dag, dat werd vervuld:
Jezus, de Heer is opgestaan!

Sinds Hij verrees in heerlijkheid
Ben ik van vloek en schuld bevrijd
Ik leef in Hem en Hij in mij;
Dankzij zijn bloed ben ik nu vrij.

Geen levensangst, geen stervensnood;
Dat is de kracht, waar ik in sta.
Van eerste stap tot aan de dood
Leidt Hij de weg waarop ik ga.

Geen duivels plan of aards bestaan
Kan mij ooit roven uit zijn hand.
Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam;
In die verwachting houd ik stand.
In Hem alleen, in Hem alleen!

Leven in vrede met God

Zingen “Ik wil even bij U komen, in de stilte heel alleen”

Ik wil even bij U komen in de stilte, heel alleen
even uit de drukte weg van iedereen
U kent mijn gedachten mijn zorgen groot en klein
maar het mooiste is dat ik bij U mezelf mag zijn

U bent mijn vriend
U laat mij nooit alleen
U bent mijn vriend
slaat uw armen om mij heen
iedere dag van mijn leven op de weg die ik zal gaan
kan ik op u vertrouwen
U zult altijd naast mij staan

ik wil even bij U komen in de stilte, heel alleen
even uit de drukte weg van iedereen
ik kniel aan uw voeten met eerbied en ontzag
en vol dankbaarheid omdat ik bij U komen mag

U bent mijn vriend U laat mij nooit alleen
U bent mijn vriend slaat uw armen om mij heen
iedere dag van mijn leven op de weg die ik zal gaan
kan ik op u vertrouwen U zult altijd naast mij staan
U bent mijn vriend U laat mij nooit alleen
U bent mijn vriend slaat uw armen om mij heen
iedere dag van mijn leven op de weg die ik zal gaan
kan ik op u vertrouwen U zult altijd naast mij staan

Gebed

Afsluitende woorden

Wilt u ook een bijdrage doen in de vorm van een filmpje, lied of heeft u gebedspunten, dan zijn deze van harte welkom. U kunt deze mailen naar pastorie@xs4all.nl of bellen naar de pastorie.

Zingen: “Ga met God en Hij zal met je zijn”

Ga met God en Hij zal met je zijn
jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn
bij gevaar, in bange tijden
over jou Zijn vleugels spreiden
Ga met God en Hij zal met je zijn

Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten
in Zijn naam elkaar begroeten
Ga met God en Hij zal met je zijn

Voor de kids is er een extra kindernevendienst filmpje Hieronder