Home

Wij zijn een jonge bloeiende gemeente met ongeveer 500 leden. 

Jezus Christus is onze Heer en we willen Hem trouw volgen. Voor ons is de Bijbel het woord van God, dit Woord belijden en verkondigen we.
Wij willen een ‘warme’ gemeente zijn en omzien naar alle mensen.

Welkom op deze website.


 19 september: dienst waarin 10 jongeren belijdenis van hun geloof doen (wegens storing helaas geluid niet optimaal. Onze excuses)
De dienst is hier rechtstreeks te beluisteren met liturgie.
De dienst is hier rechtstreeks te zien via YouTube.
Na afloop is er ook voor de mensen thuis de gelegenheid om de jongeren te feliciteren

Ook is er elke zondagmiddag een dienst om 13.45 uur
Deze dienst is hier live te beluisteren met liturgie.

Terugkijken of luisteren?
Alle uitzendingen zijn terug te luisteren via  ‘Dienst Gemist’.
Gestreamde diensten zijn terug te zien op You Tube.


EREDIENSTEN IN SEPTEMBER

September belooft een prachtige maand te worden voor ons als gemeente. Vanaf zondag 29 augustus kunnen de kinderen weer naar de kindernevendienst en de hele jonge kinderen kunnen weer naar de oppas. Dit betekent dat een ieder weer als gezin naar de kerk kan komen. We hopen dat het mogelijk wordt om vanaf ongeveer 20 september de afstand van 1.50 meter los te laten. Dan kan de kerk weer “ouderwets” vol stromen.

5 & 12 september
zijn nog reguliere zondagen met op  8 en 15 september de bekende vesperdiensten om 19.00 uur. Deze diensten zijn vrij te bezoeken. Voor zover nu bekend kunnen er dan weer ruim 100 gemeenteleden de diensten fysiek bezoeken. Uiteraard worden de diensten ook dan uitgestuurd via de live stream en kerkdienstgemist.

19 september
is het de dag dat een heel aantal jongeren belijdenis van hun geloof willen afleggen. Dit wordt een feestelijke dienst. Op 12 september zijn er al enkele jongeren die de volwassendoop zullen ontvangen en 19 september komen dan alle 9 jongeren om van hun geloof te vertellen en belijdenis af te leggen.
Voor deze dienst, op 19 september, zijn familie en vrienden van de belijdeniskandidaten uitgenodigd.
De kerk is dan geheel gevuld, het is dus niet mogelijk voor andere gemeenteleden om de dienst fysiek bij te wonen.
Dit geldt ook voor alle vaste bezoekers. Wat zijn we blij dat de dienst via live stream en kerkdienstgemist uitgezonden kan worden.

26 september
hopen we als gemeente weer het heilig avondmaal te vieren, net als vorig jaar doen we dit verdeeld over 2 diensten. Dit keer worden de wijken 6 t/m 10 uitgenodigd voor de morgendienst en de wijken 1 t/m 5 voor de middagdienst. Ook voor deze diensten geldt: aanmelden bij de scriba is een noodzaak.

3 oktober
De eerste zondag van oktober is altijd de Israël zondag, dan staat het uitverkoren volk centraal in liturgie en verkondiging. Deze dienst wordt voorbereid met de werkgroep Israël Shalom. Voorganger tijdens de morgendienst is dan ds. Admirant. Er zal 3 oktober ook een middagdienst zijn met als voorganger ds. E. de Braak uit Blija.

10 oktober
Als de omstandigheden het toelaten willen we zondag 10 oktober de start van het nieuwe seizoen houden. Hiervoor zal een commissie samengesteld worden dit die gaat voorbereiden. Ook het jaarboekje zal rond die tijd uitkomen.

Belangrijk: voor de diensten van 19 en 26 september is het nodig om aangemeld te zijn.
Dit kan bij de scriba via 0512-392908 06-12507432 of jd_rienstra@hotmail.com

 

 

Laatste corona nieuws

Na overleg met minister Grapperhaus kon het CIO eind juni het advies geven dat we weer samen kunnen zingen in de kerk. Wel onder de voorwaarde dat we de onderlinge afstand van 1.5m aanhouden en dat ook het gebouw geschikt is wat betreft afzuiging en ventilatie. We voldoen daar aan en zo kunnen we met 78 personen in de kerk aanwezig zijn. Aangezien er ook veel gezinnen zijn die niet de 1.5m aan hoeven te houden, kunnen er zelfs ruim 100 gemeenteleden in de kerk aanwezig zijn.
De registratie is nu weer aan de deur en vooraf bij de scriba aanmelden is niet meer nodig, maar mag wel. Mocht de kerk toch vol zijn, wordt u vriendelijk verzocht om de dienst thuis  mee te luisteren en te kijken.
Wilt u zeker zijn van een plekje, dan is aanmelden bij de scriba aan te bevelen.

We zien ernaar uit elkaar weer te ontmoeten!


Hulp nodig in deze coronatijd?