Home

Wij zijn een jonge bloeiende gemeente met ongeveer 500 leden. 

Jezus Christus is onze Heer en we willen Hem trouw volgen.
Voor ons is de Bijbel het woord van God, dit Woord belijden en verkondigen we.
Wij willen een ‘warme’ gemeente zijn en omzien naar alle mensen.

Welkom op deze website.


AVONDMAALSVIERINGEN
Er is elke zondagochtend een dienst om 9.30 uur

Voorganger: ds. K.J. Bijleveld


Daarnaast is er een middagdienst om 13.45 uur
Voorganger: ds. G. Bruinsma


Tanktsjinst foar it libben fan Dirk de Jong is hjir werom te sjen:

Kerkdiensten en coronanieuws.

Helaas neemt het aantal besmettingen nog steeds niet af. Ook als kerkelijke gemeenschep willen we bijdragen aan het zo veel mogelijk voorkomen van besmettingen.
Vandaar dat we er sterk op aandringen om bij binnenkomst en verlaten van de kerk of “de Hof” een mondkapje te dragen. Daarnaast zijn er weer banken die niet gebruikt mogen worden, deze zijn voorzien van een kruis. Op deze manier houden we zoveel mogelijk de 1.5 meter afstand aan.
Ook vragen wij een ieder om rekening met elkaar te houden en elkaar de ruimte te geven om afstand te bewaren. Dit vooral bij het verlaten van de kerk.
Volg daarom de aanwijzingen van de kosters en overige vrijwilligers.
Ook het samen koffiedrinken na de eredienst gaat voorlopig niet door.

De maatregelen op een rijtje:

  • Handen desinfecteren bij binnenkomst
  • Regelmatig handen wassen
  • Dragen van mondkapje bij verplaatsingen in de kerk of in de Hof.
  • Niezen en hoesten in de elle boog
  • Bij verkoudheid en overige corona-achtige klachten thuis blijven.
  • Afstand houden van 1.50 meter

De diensten.
Aanstaande zondag, 5 december, hopen we met elkaar het heilig avondmaal te vieren. We doen dit ’s morgens voor de wijken 1 t/m 5 met als voorganger ds. Bijleveld en ’s middags voor de wijken 6 t/m 10 met als voorganger ds. Bruinsma uit Putten.
Het is nodig om u aan te melden voor de zondagmorgen dienst.

Zondag 12 december is er een morgendienst om 9.30 uur, ’s middags is er geen dienst. Wel is er vanaf 19.00 uur de volkskerstzang. Deze wordt ingevuld door een aantal predikanten uit verschillende kerkgenootschappen. De uitzending is vanuit ons kerkgebouw en is alleen online te volgen.

Interkerkelijk Jongeren Kerstevent
Voor alle tieners en jongeren vanaf 12 jaar is er op zondagmiddag 12 december het interkerkelijk jongeren kerstevent om 15.30 in de Bethel, voorbereid door verschillende kerken uit onze omgeving. We zijn erg dankbaar dat deze viering door kan gaan op deze zondagmiddag, met bezoekers in de zaal en thuis via een livestream via Bethel.nl.
‘Touch of Heaven’ is het thema, met een belangrijke en prachtige boodschap voor alle jongeren, vooral in deze tijd!
Het is wel nodig dat de jongeren zich vooraf aanmelden via de website van de Bethel of via de clubleiding van ons jeugdwerk, want er geldt een maximaal aantal bezoekers vanwege de 1,5 m.
Dus hierbij aan alle tieners en jongeren: Ga je volgende week mee naar dit Kerstevent? Van harte welkom! En neem gerust je vrienden mee!

Een hartelijke groet namens het moderamen,
Jan Rienstra, scriba

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is ANBI-logo-1653-x-1237-1024x766.png