Home

Wij zijn een jonge bloeiende gemeente met ongeveer 500 leden. 

Jezus Christus is onze Heer en we willen Hem trouw volgen. Voor ons is de Bijbel het woord van God, dit Woord belijden en verkondigen we.
Wij willen een ‘warme’ gemeente zijn en omzien naar alle mensen.

Welkom op deze website.


 

Elke zondagochtend is er een dienst om 9.30 uur
De dienst is hier rechtstreeks te beluisteren met liturgie.
De dienst is hier rechtstreeks te zien via YouTube.

Daarnaast is er elke zondagmiddag een dienst om 13.45 uur
Deze dienst is hier live te beluisteren met liturgie.

Terugkijken of luisteren?
Alle uitzendingen zijn terug te luisteren via  ‘Dienst Gemist’.
Gestreamde diensten zijn terug te zien op You Tube.


Erediensten in oktober en november

We zijn blij dat de kerk weer geheel open kan, sinds 25 september is de 1.50 meter afstand houden vervallen en kunnen we weer als gemeente opgaan naar het Huis om daar de Heer en elkaar te ontmoeten.
In de kerk is een ieder welkom, we gaan niet controleren op de QR-code of een negatief testrapport.
Voor de gemeenteleden die niet naar de kerk kunnen (willen of durven) is er de mogelijkheid om via livestream de diensten te volgen.

Ook zal er vanaf 17 oktober weer een middagdienst plaats hebben vanaf de gebruikelijke tijd van 13.45 uur.
Dit doen we in ieder geval dit jaar, op 30 november vergadert de kerkenraad en wordt over de invulling van deze diensten gesproken.

We gaan weer genieten van een optreden van de Young Source op zondag 14 november in de morgendienst
en 21 november is er een MeetHim om 19.00 uur, dan komt de middagdienst te vervallen.
21 november is ook de eeuwigheidszondag, de laatste zondag van het kerkelijk jaar,
we gedenken dan samen de mooie momenten en de momenten van afscheid nemen.