Belijdeniscatechisatie

Belijdeniscatechisatie

Geloven, doe je denk ik al. Belijdenis doen, is een stapje verder. Je neemt je verantwoordelijkheid als christen en wil als enthousiaste volgeling van Jezus, een betrokken lid zijn van de gemeente waar je bij gaat horen. Doe jij volgend jaar de stap?

Anders dan voorgaande jaren willen we in een eerdere fase samen ons voorbereiden op zo een stap. Vanuit de jongeren en het jeugdteam gaan we een vorm kiezen die voor iedereen aantrekkelijk is. Allerlei onderwerpen kunnen aan de orde komen, de hoofdlijnen van wat we mogen geloven, hoe we ons geloof vorm geven, bidden, Bijbellezen en kerkgang, de betekenis van doop, avondmaal en belijdenis doen, maar ook hoe we als christen zichtbaar zijn in deze wereld. Samen leven we toe naar het moment waarop jij ‘ja’ gaat zeggen tegen God.

Vanuit het jeugdteam zal je van ons nog horen over vorm, tijd en inhoud. Wellicht laten we het samenvloeien met al bestaande groepen. Aan jou om er over na te denken of je dit wilt, aan ons om je op tijd uit te nodigen om er bij te zijn!!

Graag tot nader horen/ziens,

Mede namens het jeugdteam,
Ds. K.J. Bijleveld