Contact

Adres kerkgebouw

Easterbuorren 52
9212 RA, Boornbergum
0512-382905 


Contactpersonen

Dominee
K.J. Bijleveld | 0512-381355
kjbijleveld@gk-boornbergum.nl
Beamer, geluid en streaming
kerkboornbergum@gmail.com
Scriba 
J. Rienstra | 0512-382905 
scriba@gk-boornbergum.nl
(Hoofd) Koster 
S. Sikma | 0512-382002
06-21403298
Preekbeurtvoorziening 
J. Kooi - Couperus | 0512-382346
Preses Kerkenraad  
W. Tabak /0512-372413 
kerkenraad@gk-boornbergum.nl
Diaconie
diaconie@gk-boornbergum.nl
Tsjerkenijs
tsjerkenijs@gk-boornbergum.nl