Follow Me

Follow Me, huiscatechisatie

Voor wie : alle kinderen van circa 12-16 jaar
Waar: bij de leiding thuis
Wanneer: dit wordt in overleg met de groep en de leiding bepaald


Dit is een vervolg op de Follow Up en start in principe na het verlaten van de basisschool. De leiding en de groep trekken dan 4 jaar samen op.
Op een leuke manier samen verder praten en leren over de Bijbel en het geloof, en hoe je daar mee om kan gaan in de praktijk.