Gemeente Groei Groep

Gemeente Groei Groep

Voor wie: jong en oud
Wanneer: op de eerste dinsdagmiddag van de maand
Waar: in een huiskamer

Een initiatief van het Evangelisch Werkverband (EW)
Onderwerpen: worden aangereikt door het EW
Startdatum: in overleg of vermeld in Tsjerkenijs

Wat is de bedoeling?
De rode draad is om te groeien in geloof, naar elkaar en in aantal.

We nemen een Bijbels onderwerp door als leidraad voor een gesprek.
Om daardoor te groeien in geloof door de Here Jezus beter te leren kennen, de Bijbel beter te leren begrijpen en elkaar aan te moedigen ons leven aan de Heer toe te vertrouwen.
Maar we willen ook gemeente zijn. Vreugde en verdriet met elkaar delen. Groeien naar elkaar.
We willen anderen uitnodigen mee te doen. Groeien in aantal.

Wie kunnen meedoen?

Iedereen die belangstelling heeft voor het evangelie en zich positief wil opstellen naar de gemeente.

U kunt deelnemen aan bijeenkomsten op de eerste dinsdagmiddag van de maand.
Graag tot ziens op één van de bijeenkomsten!

Nadere informatie en opgave bij contactpersoon:
mevr. R. Bijleveld-Teeuwen tel.nr. 0512-381355