Liturgie Gebedsvesper

Voor de live-uitzending start de media hieronder.
De liturgie kunt u meelezen onder dit mediavenster

Vesper woensdag 21 april

Spreker: Willem Lindeboom
Thema: Geloven

Lied vooraf:
Opwekking 574 : Groot is Hij
Groot is Hij
allerhoogste Heer
onze vredevorst
Wat een God is hij!
2x

Halleluja, Halleluja,
Halleluja wat een God is Hij!
2x

Halleluja,aan hem zij de glorie
rijkdom en macht
wat een God is Hij
2x

Welkom en gebed

Lied:
Opwekking 670: Op Hem rust mijn geloof

Op Hem rust mijn geloof en hierin vind ik hoop,
Dat Jezus Christus opstond uit de dood!
Geen vreugde overtreft het kennen van mijn Heer
En aardse rijkdom heeft geen waarde meer.

Bevrijd uit het duister mogen wij thuis zijn
In Gods familie, wonen bij Hem.
Als uw erfgenamen bindt U ons samen,
Ons leven geven wij tot eer van U.

Verbonden als uw volk, verenigd in uw Naam;
één hoop, één Heer, één roeping om te gaan.
Aanbiddend in uw huis, zien wij uw heerlijkheid
En raakt uw Heil’ge Geest ons allen aan.

Laten we opstaan vol van Gods liefde,
Laat ons op weg gaan naar mensen in nood.
Vertel Jezus’ boodschap aan heel de wereld,
Dat ieder wordt gered die Hem gelooft.

En worden wij bedroefd, help ons om in ons land
Te strijden voor gerechtigheid en eer.
Geen angst weerhoudt ons meer, als wij de wedloop gaan;
Ons leven is gekruisigd met de Heer!

Uw rijk verbreidt zich in heel de wereld;
Wie kan bestrijden dit machtige vuur?
Wij blijven belijden in moeilijke tijden:
‘Geen helse macht voorkomt; God bouwt zijn Kerk!’

En op die grote dag daalt neer bij God vandaan,
De heil’ge stad, het nieuw’ Jeruzalem.
Een menigte knielt neer, aanbiddend voor Gods troon,
één volk gevormd uit elke stam en taal.
Wat een bevrijding, machtige tijding:
De Leeuw van Juda haalt zijn stralende bruid!
Wat een vervulling voor heel de schepping
Van al wat is beloofd door Jezus’ komst!

Overdenking:
We lezen hierbij uit de Bijbel: Lukas 17:6

Lied – Luisterlied
Opwekking 634: mijn hoop
U bent heilig en rechtvaardig
En wie U eren, zien Uw aangezicht.
Ik richt mijn oog naar U omhoog
En zie Uw majesteit, Uw heerlijkheid
En heel mijn ziel aanbidt U.
Mijn hoop is in de naam van de Heer.
Heer, U bent mijn kracht
En U bent mijn lied.
Mijn hulp is in de naam van de Heer
En Uw grote trouw blijft voor eeuwig.
Blijft voor eeuwig

Dankgebed en voorbede

Afsluitende woorden

Lied:
Opwekking 508: God is zo groot

O we zingen dit lied voor onze god
Een god machtige creatieviteit
Een god die kleuren geeft
Een goed die geuren geeft
Die overloopt van creativiteit
Wij prijzen hem er voor

God is zo groot, oneindig groot
God is zo groot, oneindig groot
God is zo groot, oneindig groot
God is zo groot, oneindig groot

Hij gaf ons de wind de zee en het strand
De zon en de bloemen de sneeuw op het land
Van ’s morgens tot ’s avonds, het hele jaar door
Verkondigt de schepping in koor:

God is zo groot, oneindig groot.
God is zo groot, oneindig groot.
God is zo groot, oneindig groot.
God is zo groot, oneindig groot.

Wat God aan ons geeft is nieuw elke dag;
Van mooie zonsopgang, tot heldere nacht.
De dauw in de morgen, het daglicht breekt door;
Zing mee met de schepping in koor!

God is zo groot
Oneindig groot
God is zo groot
Oneindig groot
God is zo groot
Oneindig groot
God is zo groot
Oneindig groot

Voor kleuren en klanken, voor dans en muziek;
Wij willen Hem danken voor al wat Hij schiep.
Wij zingen:
God is zo groot…
God is zo groot, oneindig groot.
God is zo groot, oneindig groot.
God is zo groot, oneindig groot.
God is zo groot, oneindig groot.

 

Iedereen die de vesper heeft meegeluisterd of op een later moment heeft beluisterd, allemaal hartelijk bedankt en Gods Zegen toegewenst!