2 Live stream 2e dienst

Geluid & Liturgie

Livestream

Liturgie jongerendienst zondagmiddag 15 mei 2022
Thema: Woorden hebben kracht!

Welkom en mededelingen kerkenraad door ouderling van dienst

Aankondiging lied (door Jelmer en Silke)
1 you tube: Look up child
– Lauren Daigle –

Where are You now
When darkness seems to win?
Where are You now
When the world is crumbling?

Oh I, I-I-I, I hear You say
I hear You say

Look up child, ayy
Look up child, ayy

Where are You now (where are You?)
When all I feel is doubt?
Oh, where are You now
When I can’t figure it out?

Oh I, I-I-I, I hear You say
I hear You say

Look up child, ayy
Look up child, ayy
Look up child, ayy
Look up child, ayy
Look up

You’re not threatened by the war
You’re not shaken by the storm
I know You’re in control
Even in our suffering
Even when it can’t be seen
I know You’re in control

Oh I, I-I-I, I hear You say
I hear You say

Look up child, ayy
Look up child, ayy
Look up child, oh-oh-oooh
I hear You say, You say, You say
Look up child, ayy
I hear You say, You say, You say (look up, look up, look up, look up)
Look up child, oh-ooh, ooh, oh-oooh
I hear You say, You say, You say
Look up child, ayy
I hear You say, You say, You say (look up, look up, look up, look up)
Look up child
(I hear You say, You say, You say)
I hear You, I hear You calling my name, oh (Look up child, ayy)
I hear You say, You say, You say (look up, look up)
Look up child, ayy
Look up child, ayy
Look up


Gebed (Robin)

Aankondiging van thema: Woorden hebben kracht
(Silke , Jelmer en Robin – papier en pen voor aantekeningen en event. vragen in de banken)

Bijbelgedeelte + uitleg ( ds Bijleveld)

De kracht van woorden van God
Hebr.11 : 3
Door geloof komen we tot het inzicht dat de wereld door het woord van God geordend is, dat dus het zichtbare is ontstaan uit het niet-zichtbare.

Zingen bij het orgel: gez.478
1
Prijst des Heren machtig woord.
Aarde en hemel bracht het voort,
aan de mens deelt het zich mede.
Door zijn wetten leven wij,
voor zijn oordeel beven wij,
maar zijn vrijspraak geeft ons vrede.

2
God beveelt. Het niets krimpt saam.
Op het roepen van hun naam
worden dag en nacht gescheiden.
Sterren, spranklend hemelstof,
seinen, schijnen licht en lof
en bepalen de getijden.

3
’t Zinsverband van Gods verbond
legt het woord in Adams mond,
brengt hem met de vrouw tezamen.
Waar de mens de mens ontmoet
als zijn eigen vlees en bloed,
spreekt de taal het ja en amen.

4
God gebiedt. In vuur en wolk
toont Hij aan zijn siddrend volk
dood en leven, vloek en zegen.
En wie luistert wordt gezet
in de vreugde van de wet,
op de welgebaande wegen.

5
God klaagt aan. Geen sterveling
kan bestaan in dat geding.
Allen zijn in schuld verloren.
Bergen, werpt u op ons neer,
roepen zij, laat ons niet meer
van dit vreeslijk spreken horen!

6
God vergeeft. Wie weerloos zwicht
voor het opperste gericht,
die ontdekt met vrees en beven
dat de eiser voor hem pleit,
dat de rechter met hem lijdt,
dat het vonnis luidt: het leven.

7
Prijst des Heren machtig woord.
Aarde_en hemel bracht het voort,
aan de mens deelt het zich mede.
Innigheid, in ’t hart gegrond,
wordt tot lofzang in de mond,
spreekt in heel Gods rijk van vrede.

Bijbelgedeelte + uitleg ( ds Bijleveld)

De kracht van het woord van mensen
Jakobus 1 : 26
26  Wie meent dat hij godsdienstig is, terwijl hij zijn tong niet kan beteugelen, zit op een dwaalspoor, en heel zijn godsdienst is vergeefse moeite.

Jakobus 3
Broeders en zusters, u moet niet allemaal leraar willen zijn. U weet dat ons leraren een strenger oordeel te wachten staat. 2

En hoe vaak struikelen we niet allemaal! Wie nooit struikelt in het spreken kan zich een volmaakt mens noemen, die in staat is om ook het hele lichaam in toom te houden. 3Paarden doen we een bit in de mond om ze te laten gehoorzamen, en zo kunnen we hun hele lijf sturen. 4En kijk eens hoe reusachtige schepen, voortgestuwd door hevige wind, met een klein roer in de richting worden gestuurd die de stuurman bepaalt. 5Zo is ook de tong een klein orgaan, maar wat een grootspraak kan hij voortbrengen! Bedenk eens hoe een kleine vlam een enorme bosbrand veroorzaakt. 6 Onze tong is net zo’n vlam. Van al onze ledematen is het de tong die een wereld van onrecht in zich bergt: hij besmet het hele lichaam, hij steekt het rad van het leven in brand, met vuur uit de Gehenna. De mens heeft alle mogelijke soorten dieren weten te temmen, wilde dieren, vogels, kruipende dieren en zeedieren, 8maar er is geen mens die de tong kan temmen, dat onberekenbare kwaad, vol dodelijk venijn. 9
Met onze tong zegenen we onze Heer en Vader, en we vervloeken er mensen mee die God heeft geschapen als zijn evenbeeld. 10 Uit dezelfde mond klinkt zegen en vervloeking. Dat kan toch niet goed zijn, broeders en zusters? 


Aankondiging lied ( Silke): Waven Walker – Citizen Way
How’s it so simple? Faith like a child
I give you an inch and you take me a mile
I feel the wind rush and the thunder roll
And two feet on the water, only one way to go, yeah


I don’t gotta be afraid no more
‘Cause I know You’ll walk me through the storm
I’m more than just a talker
I’m a, I’m a, I’m a, I’m a


I’m a wavewalker
I’m dancing on water
When the devil tried to shake me, I just pray harder
Even in my darkest hour
Got Holy Ghost power
When I keep my eyes upon You, Jesus
I’m a wavewalker (wavewalker)
Oh oh, oh oh ooh
Oh oh, oh oh ooh
Oh oh, oh oh ooh
I’m a wavewalker, wavewalker


I walk over my fears, over my doubt
The supernatural, it feels so natural now


I don’t gotta be afraid no more
‘Cause I know You’ll walk me through the storm
I’m more than just a talker
I’m a wavewalker


I’m a wavewalker
I’m dancing on water
When the devil tried to shake me, I just pray harder
Even in my darkest hour
Got Holy Ghost power
When I keep my eyes upon You, Jesus
I’m a wavewalker (wavewalker)
Oh oh, oh oh ooh (Did you hear me now)
Oh oh, oh oh ooh (When I keep my eyes upon You, Jesus)
I’m a wavewalker, wavewalker
Oh oh, oh oh ooh (Gotta keep my eyes on You)
Oh oh, oh oh ooh (When I keep my eyes upon You, Jesus)
I’m a wavewalker, wavewalker


You will make a way
When it feels like there’s no way
So I will walk by faith
‘Cause You will make a way
You will make a way
When it feels like there’s no way
So I will walk by faith
‘Cause You will make a way


I’m a wavewalker
I’m dancing on water
When the devil tried to shake me, I just pray harder
Even in my darkest hour
Got Holy Ghost power
When I keep my eyes upon You, Jesus
I’m a wavewalker (eyes on You!)
I’m a wavewalker
I’m dancing on water
When the devil tried to shake me, I just pray harder (pray harder!)
Even in my darkest hour
Got Holy Ghost power (Holy Ghost power)
When I keep my eyes upon You, Jesus
I’m a wavewalker (I’m gonna, I’m gonna walk by faith)


You will make a way
When it feels like there’s no way
So I will walk by faith
‘Cause You will make a way
(I’m a wavewalker, wavewalker)


Afscheid 16-plus groep  (Wietse en Attie)
(Jesse Jan Brouwer, Mieke bouma, Ruben Jonker, Lucas Bosma, Sjoerd Paulusma, Fransesca van der Hoek, Lotty Elzinga, Berber Veenstra)

Toezingen jongeren met lied  uitgekozen door Attie en Wietse:  opwekking 746
De God van de vrede
Geeft jou zijn zegen
Op alle wegen
Die je zult gaan

Wanneer het meevalt
Of soms ook tegen
Bij zon en bij regen
Zal Hij naast je staan

Hij is als een schaduw
Die met je meegaat
Jou nooit alleen laat
Want Hij is trouw

Ontvang nu de vrede
En de genade
Van God, onze Vader
Zo zegent Hij jou

Afsluitend gebed ( Silke)

Collecte

Laatste lied: No Impossible with You – I Am They 
Right now I’m staring down a giant
Right now I can’t see past my pain
And right now my songs have turned to silence
And You’ve never seemed so far away


But I still believe
I still believe


There’s no heart You can’t rescue
No war You can’t win
No story so over
It can’t start again
No pain You won’t use
No wall You won’t break through
It might be too much for me but
There is no impossible with You


Right now You’re fighting all my battles
Right now You’re breathing life again, oh-oh
And I know You’re mighty in my weakness
So right now my soul will say amen


There’s no heart You can’t rescue
No war You can’t win
No story so over
It can’t start again
No pain You won’t use
No wall You won’t break through
It might be too much for me but
There is no impossible with You


Your name is greater
Your love is stronger
Your ways are higher
There’s nothing that You can’t do
‘Cause there’s no impossible with You


Oh, there’s no heart You can’t rescue
No war You can’t win (You cannot win)
No story so over (oh, so over)
It can’t start again
No pain You won’t use
No wall You won’t break through
It might be too much for me but
There is no impossible with You


There is no impossible with You
There is no impossible with You


Zegen

Vorige diensten