2 Live stream 2e dienst

Geluid & Liturgie

Livestream

Liturgie voor de vesper
op woensdag 19 januari 2022
Janneke Plantinga 

Lied vooraf: Vul dit huis met uw glorie (opwekking 815)
Vul dit huis met Uw glorie
Vul dit huis met Uw glorie
Vul dit huis met Uw aanwezigheid
Want alles is door U,
en alles is tot U
Openbaar aan ons Uw heerlijkheid

Heilig, heilig, heilig is de Heer
Jezus, is Koning
Breng hulde geef Hem eer

Thema: Hoe ziet discipelschap eruit?

Lied: Heer U  bent welkom

We zijn hier bij elkaar
om de Koning te ontmoeten.
We zijn hier bij elkaar
om te eren onze Heer.

We zijn hier bij elkaar
om te vieren dat Hij goed is.
En we prijzen en aanbidden Hem,
Jezus, onze Heer!

Refrein:
Heer, U bent welkom, welkom,
U bent welkom, grote koning.
Wij heffen onze handen op
naar de God van alle eeuwen.
Heer, U bent welkom, welkom,
U bent welkom, Zoon van God.
Wij richten heel ons hart op U;
U bent welkom in ons midden.

Welkom met lezing uit Mattheus 28 (Bijbel in gewone taal)

De elf leerlingen gingen naar Galilea. Ze gingen naar de berg die Jezus genoemd had. Toen ze Jezus zagen knielden ze voor Hem. Maar sommige leerlingen twijfelden. Jezus kwam dichterbij en zie tegen de leerlingen: ’God heeft mij alle macht gegeven, in de hemel en op de aarde. Jullie moeten naar alle volken gaan, zodat iedereen mijn leerling kan worden. Jullie moeten de mensen dopen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Leer de mensen om zich te houden aan alles wat ik jullie verteld heb. En vergeet nooit: Ik ben altijd bij jullie, totdat de nieuwe wereld komt”.

Mattheus 25: 34-40 (Bijbel in gewone taal)

Dan zal de mensenzoon tegen de mensen aan zijn rechterkant zeggen: “Kom, de nieuwe wereld is voor jullie. Want mijn Vader heeft het echte geluk voor jullie bestemd. Dat was al de bedoeling vanaf de schepping. Want toen ik honger had, gaven jullie mij te eten. Toen ik dorst had, gaven jullie mij te drinken. Toen ik een vreemdeling was, namen jullie mij in huis. Toen ik naakt was, gaven jullie mij kleren. Toen ik ziek was zochten jullie mij op. Toen ik gevangen was, kwamen jullie naar mij toe. Dan zullen de goede mensen zeggen :”Maar Heer, wanner is dat gebeurd? Wanner had u honger en gaven we u te eten? Wanner had u dorst en gaven we u te drinken? Wanneer was u een vreemdeling en namen wij u in huis. Wanneer was u naakt en gaven we u kleren? Wanner was u ziek of gevangen en kwamen wij naar u toe? Dan zal de mensenzoon tegen hen zeggen: ”Luister goed naar mijn woorden: Elke keer dat jullie iets goeds deden voor één van de gelovigen die hier naast mij staan, deed je iets goeds voor mij.”

LiedToon mijn liefde 
Aan de maaltijd wordt het stil,
als de Meester knielen wil,
en vol liefde als een knecht
elk apart de voeten wast en zegt:

Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel.
Dit is hoe Mijn kerk behoort te zijn,
dit is wat de wereld ziet van Mij,
als je Mij gaat volgen.

Toon Mijn liefde
aan de ander
dien de ander
zo heb Ik ook jou liefgehad.
Heb elkaar lief,
wat er ook gebeurt,
dien de ander,
zo heb Ik ook jou liefgehad.

In de wereld wordt het stil,
als wij doen wat Jezus wil
en gaan dienen als een knecht,
zoals Hij ons heeft gezegd. Hij zei:

Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel.
Dit is hoe Mijn kerk behoort te zijn,
dit is wat de wereld ziet van Mij,
als je Mij gaat volgen.

Toon Mijn liefde
aan de ander
dien de ander
zo heb Ik ook jou liefgehad.
Heb elkaar lief,
wat er ook gebeurt,
dien de ander,
zo heb Ik ook jou liefgehad,
zo heb Ik ook jou liefgehad.

Verkondiging

Lied: Laat het huis gevuld zijn (opwekking 623) 
Laat het huis gevuld zijn met wierrook van aan bidding
Laat het huis gevuld zijn met de wolk van mijn geest
Laat het huis gevuld zijn met het brood van eeuwig leven
Laat het huis gevuld zijn met mijn geur

Want ik wil komen met mijn geest
En doorwaaien heel het huis
Ik wil het maken tot een tempel
Waar ik woon
Laat mijn leven in je zijn
Ik maak je heilig, puur en rein
Ik laat het levend water stromen door je heen

Laat het huis gekleed zijn met kleden van fijn linnen
Laat het huis gekleed zijn met gerechtigheid en trouw
Laat het huis gekleurd zijn door het bloed van Uw Zoon Jezus
Laat het huis gereinigd zijn en schoon

Want U wilt komen met Uw geest
En doorwaaien heel het huis
U wilt het maken tot een tempel
Waar U woont
Laat Uw leven in ons zijn
Maak ons heilig, puur en rein
Laat het levend water stromen door ons heen

Heer wij roepen tot U
Kom opnieuw met Uw vuur
Wij verlangen naar echtheid
En leg het diep in ons hart

Heer wees welkom met Uw geest
En doorwaaien heel het huis
Wil het maken tot een tempel
Waar U woont
Laat Uw leven in ons zijn
Maak ons heilig, puur en rein
Laat het levend water stromen door ons heen

Dankgebed

Afsluitende woorden

Lied: Maak ons hart onrustig  
Maak ons hart onrustig, God,
dat het ontevreden klopt
als we mooie leugens horen
en gemakkelijke woorden!
Maak ons hart onrustig, God.

Stort in ons uw tranen uit.
Mensen worden uitgebuit,
weggeschopt en opgesloten.
Zegen hen als wij hen troosten.
Stort in ons uw tranen uit.

Steek in ons uw woede aan
om het onrecht te weerstaan!
Geef ons moed om op te treden.
Laat ons vechten voor de vrede.
Steek in ons uw woede aan.

Laat ons dwaas en koppig zijn.
Laat ons doorgaan tot het eind.
Gaat het onze kracht te boven,
laat ons dan in u geloven.

Laat ons dwaas en koppig zijn.
Want het is Uw koninkrijk tot in alle eeuwigheid.

 

Bedankt voor het meeluisteren en een goede week gewenst verder

Vorige diensten