1 Livestream 1e dienst

Thema:    Jezus volgen in je dagelijks leven
Zondag 26 maart 2023

Aanvang: 10.30 uur
Met Karina Groothuis(YFC) en Our Own

Zingen
Gezang 255; Ere zij aan God de Vader
Ere zij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,
eer de Heil’ge Geest, de Trooster,
de Drie-een’ge in zijn troon.
Halleluja, halleluja,
de Drie-een’ge in zijn troon.

Ere zij aan Hem, wiens liefde
ons van alle smet bevrijdt,
eer zij Hem die ons gekroond heeft,
koningen in heerlijkheid.
Halleluja, halleluja,
ere zij het Lam gewijd.

Ere zij de Heer der eng’len,
ere zij de Heer der kerk,
ere aan de Heer der volken;
aard’ en hemel looft uw werk!
Halleluja, halleluja,
looft de Koning, heel zijn kerk.

Halleluja, lof, aanbidding
brengen eng’len U ter eer
heerlijkheid en kracht en machten
legt uw schepping voor U neer.
Halleluja, halleluja,
lof zij U, der heren Heer!
Halleluja, halleluja,
lof zij U, der heren Heer

Welkom en gebed

Zingen:
Awesome God(Michael W. Smith)
When He rolls up His sleeves
He ain’t just puttin’ on the Ritz
(our God is an Awesome God)
There is thunder in His footsteps
And lightning in His fists
(our God is an Awesome God)

Well the Lord He wasn’t jokin’
when He kicked ‘em out of Eden
It wasn’t for no reason that He shed His blood
His return is very close and so you better be believin’
That our God is an Awesome God

REFRAIN
Our God is an Awesome God

He Reigns from heaven above
With Wisdom pow’r and love
Our God is an Awesome God

When the sky was starless in the void of the night
(our god is an awesome god)
He spoke into the darkness and created the light
(our god is an awesome god)

Judgement and wrath He poured out on Sodom
Mercy and grace He gave us at the cross
I hope that we have not too quickly forgotten that
Our God is an Awesome God

REFRAIN x 3
Our God is an Awesome God
He Reigns from heaven above
With Wisdom pow’r and love
Our God is an Awesome God

I speak Jezus(Charity Gayle)
I just wanna speak the name of Jesus
Over every heart and every mind
‘Cause I know there is peace within Your presence
I speak Jesus

I just wanna speak the name of Jesus
‘Til every dark addiction starts to break
Declaring there is hope and there is freedom
I speak Jesus

‘Cause Your name is power
Your name is healing
Your name is life
Break every stronghold
Shine through the shadows
Burn like a fire

I just wanna speak the name of Jesus
Over fear and all anxiety
To every soul held captive by depression
I speak Jesus

‘Cause Your name is power
Your name is healing
Your name is life
Break every stronghold
Shine through the shadows
Burn like the fire

Shout Jesus from the mountains
Jesus in the streets
Jesus in the darkness over every enemy
Jesus for my family
I speak the holy name
Jesus, oh

Shout Jesus from the mountains
Jesus in the streets
Jesus in the darkness over every enemy
Jesus for my family
I speak the holy name
Jesus (Jesus)

‘Cause Your name is power
Your name is healing
Your name is life
Break every stronghold
Shine through the shadows
Burn like a fire

Your name is power (Your name is power)
Your name is healing (Your name is healing)
Your name is life (You are my life)
Break every stronghold (break every stronghold)
Shine through the shadows
Burn like a fire

I just wanna speak the name of Jesus
Over every heart and every mind
‘Cause I know there is peace within Your presence
I speak Jesus

Kinderlied met dansje:  Opwekking kids, Elke stap (YouTube)

Zegen bidden voor Karina.

Bijbellezing:
Johannes 4: 24-30 en 39-42(NBV)


Uitleg

Zingen:
Reyer; Ik weet hoe goed mijn God is
Ik kom met al mijn vragen. Al wat ik niet begrijp
Ik kom met al mijn twijfel in mijn hart,
ik kom zoals ik ben

Ik geef U al mijn zorgen, De lasten die ik draag
Ik geef U al wat ik te bieden heb, ik geef U alles terug

Ik richt mijn ogen op U en ik kijk naar Uw gezicht
En alles om mij heen vervaagt in Uw liefdevolle licht
Want ik weet hoe goed mijn God is
Ja ik weet hoe goed mijn God is.

U weet waar ik mee worstel, al wat mij bezig houdt
Verborgen pijn en bitterheid in mij, U ziet mij helemaal.

Ik richt mijn ogen op U en ik kijk naar Uw gezicht
En alles om mij heen vervaagt in Uw liefdevolle licht
Want ik weet hoe goed mijn God is
Ja ik weet hoe goed mijn God is.

2x
Wat de wereld mij ook brengt, elk obstakel op mijn weg
Ik weet hoe goed mijn God is
Wat de toekomst ook zal zijn. Ik heb deze zekerheid.
Ik weet hoe goed mijn God is. 3x

2x
U bent zo goed, U bent zo goed
Dank U Vader
U bent zo goed, U bent zo goed. Dank U wel

2x
U bent zo groot, U bent zo groot, Halleluja!
U bent zo groot, U bent zo groot, U bent God!

Ik richt mijn ogen op U en ik kijk naar Uw gezicht
En alles om mij heen vervaagt in Uw liefdevolle licht
Want ik weet hoe goed mijn God is
Ja ik weet hoe goed mijn God is.

Opwekking 820; Feest van genade
Alzo lief had God de wereld
Dat hij zijn zoon gaf en wie in hem gelooft
Gaat niet verloren ontvangt het leven
Dat nooit meer ophoudt

Hij gaf zijn zoon aan ons uit liefde
Om ons te redden, te redden van onszelf
Dus kijk de deur staat voor ons open
God roept ons binnen

Het is een feest van genade
Het is een feest, God roept ons naar huis
Het is een feest van de vader
Dus kom naar huis,  kom naar huis, kom naar huis

Alzo lief had God de wereld
Dat hij zijn zoon gaf en wie in hem gelooft
Gaat niet verloren ontvangt het leven
Dat nooit meer ophoudt

Hij gaf zijn zoon aan ons uit liefde
Om ons te redden, te redden van onszelf
Dus kijk de deur staat voor ons open
God roept ons binnen

Het is een feest van genade
Het is een feest, God roept ons naar huis
Het is een feest van de vader
Dus kom naar huis,  kom naar huis, kom naar huis

Het is een feest van genade
Het is een feest, God roept ons naar huis
Het is een feest van de vader
Dus kom naar huis,  kom naar huis, kom naar huis

Stop met wat je doet
God de vader roept 
hij ziet naar je uit
dus kom naar huis, kom naar huis, kom naar huis

Het is een feest van genade
Het is een feest, God roept ons naar huis
Het is een feest van de vader
Dus kom naar huis,  kom naar huis, kom naar huis

Het is een feest van genade
Het is een feest, God roept ons naar huis
Het is een feest van de vader
Dus kom naar huis,  kom naar huis, kom naar huis

Gebed en zegen door Karina

Zingen
Opwekking 769; Bouw Uw koninkrijk
Kom, vestig uw gezag;
wees Koning in ons hart.
Herstel uw beeld in ons;
onthul uw doel met ons.
Ontsteek de vlam van hoop opnieuw;
een laaiend vuur in onze ziel.
Stort uw Geest uit, laat uw kracht weer zien.
Wij zijn uw kerk.
Heer, maak ons sterk in U.

Wij dorsten naar uw rijk
en uw gerechtigheid.
U schakelt ons nu in
en geeft ons leven zin
gevangen harten worden vrij,
verslagen mensen troosten wij;
zelfs de blinden zien uw heerschappij.
Wij zijn uw kerk.
Hoor ons gebed en kom!

-Refrein-
Bouw uw koninkrijk.
Zet het kwaad te kijk.
Toon uw sterke hand.
Kom, herstel ons land.
Vul uw kerk met vuur.
Win dit volk terug.
Heer, dat bidden wij
tot uw koninkrijk verschijnt.

Uw ongetemde kracht
verslaat de helse macht.
Uw ongekende pracht
vernieuwt en sterkt ons hart.
Wij zijn voor zoveel meer gemaakt;
leer ons te doen wat U ons vraagt,
vol van Jezus’ liefde en zijn kracht.
Wij zijn uw kerk.
Heer, doe uw werk door ons.

-2x Refrein-
Bouw uw koninkrijk.
Zet het kwaad te kijk.
Toon uw sterke hand.
Kom, herstel ons land.
Vul uw kerk met vuur.
Win dit volk terug
Heer, dat bidden wij
tot uw koninkrijk verschijnt.

Slotwoord

Bedankt voor het luisteren naar de dienst, wij wensen u/jou een goede week.

Vorige diensten