1 Livestream 1e dienst

Geluid & Liturgie

Livestream

Thema: de kracht van gebed

Zondag 27 november 2022
Aanvang 10.30 uur
Met Sietske Rinkema en Our Own

Voor de dienst luisterlied

Welkom en gebed

Zingen:
Psalm 150
1    Looft God, looft Hem overal.
Looft de Koning van 't heelal
om zijn wonderbare macht,
om de heerlijkheid en kracht
van zijn naam en eeuwig wezen.
Looft de daden, groot en goed,
die Hij triomferend doet.
Hem zij eer, Hij zij geprezen.

2    Hef, bazuin, uw gouden stem,
harp en fluit, verheerlijkt Hem!
Cither, cimbel, tamboerijn,
laat uw maat de maatslag zijn
van Gods ongemeten wezen,
opdat zinge al wat leeft,
juiche al wat adem heeft
tot Gods eer. Hij zij geprezen.

Opwekking 847 Onze schuilplaats is God
Er is hoop die groter dan de dood is
Er is leven sterker dan het sterven
Er is licht dat niemand ooit kan doven
Er is liefde die nooit teleur zal stellen

Er is vrede ver voorbij de onrust
Er is blijdschap dieper de tranen
Er is sterkte zelfs in onze zwakte
Er is trouw die ons nooit zal verlaten

Pre-Chorus
Onze hulp en onze verwachting
is in U voor eeuwig

Refrein
Dus richten wij onze harten naar boven
Vertrouwen wij op de God die wij loven
Niemand die ons uit Uw handen kan roven
Een machtige rots, onze schuilplaats is God

Er is troost die sterker dan de pijn is
Er is vreugde groter dan ons lijden

Er is antwoord midden in de twijfel
Overwinning dwars door al ons strijden

Pre-Chorus
Onze hulp en onze verwachting
is in U voor eeuwig

Refrein
Dus richten wij onze harten naar boven
Vertrouwen wij op de God die wij loven
Niemand die ons uit Uw handen kan roven
Een machtige rots, onze schuilplaats is God
Tot aan de dag dat U bij ons komt wonen
En alle tranen voor altijd zal drogen
is het Uw Geest die ons helpt te geloven:
Een machtige rots, onze schuilplaats is God

Pre-Chorus
Onze hulp en onze verwachting is in U
Onze hulp en onze verwachting is in U
Onze hulp en onze verwachting is in U voor eeuwig

Refrein
Dus richten wij onze harten naar boven
Vertrouwen wij op de God die wij loven
Niemand die ons uit Uw handen kan roven
Een machtige rots, onze schuilplaats is God
Tot aan de dag dat U bij ons komt wonen
En alle tranen voor altijd zal drogen
Is het Uw Geest die ons helpt te geloven:
Een machtige rots, onze schuilplaats is God

Opwekking 815: Vul dit huis met uw glorie
Vul dit huis met Uw glorie
Vul dit huis met Uw glorie
Vul dit huis met Uw aanwezigheid

Want alles is door U, en alles is tot U
Openbaar aan ons Uw heerlijkheid.
Vul dit huis met Uw glorie
Vul dit huis met Uw glorie
Vul dit huis met Uw aanwezigheid

Want alles is door U, en alles is tot U
Openbaar aan ons Uw heerlijkheid.

Heilig, Heilig, Heilig is de Heer!
Jezus, is Koning!
Breng hulde geef Hem eer!

Vul dit huis met Uw glorie
Vul dit huis met Uw glorie
Vul dit huis met Uw aanwezigheid

Want alles is door U, en alles is tot U
Openbaar aan ons Uw heerlijkheid.

Vul dit huis met Uw glorie
Vul dit huis met Uw glorie
Vul dit huis met Uw aanwezigheid

Want alles is door U, en alles is tot U
Openbaar aan ons Uw heerlijkheid

Heilig, Heilig, Heilig is de Heer!
Jezus, is Koning!
Breng hulde geef Hem eer!

Heilig, Heilig, Heilig is de Heer!
Jezus, is Koning!
Breng hulde geef Hem eer!

Aansteken van de adventskaars
Geert Veenstra vertelt over zijn gebedservaring

Kindermoment
Zingen: Lees je bijbel
Kinderen gaan naar de kindernevendienst

Filmpjes over bidden

Zegen bidden voor Sietske

Bijbellezing: Efeze: 13-20 HSV

uitleg door Sietske

Kinderen terug van KND

Zingen
The battle belongs
When all I see is the battle, You see my victory
When all I see is the mountain, You see a mountain moved
And as I walk through the shadow, Your love surrounds me
There’s nothing to fear now for I am safe with You

So when I fight, I'll fight on my knees
With my hands lifted high
Oh God, the battle belongs to You
And every fear I lay at Your feet
I‘ll sing through the night
Oh God, the battle belongs to You

And if You are for me, who can be against me? Yeah
For Jesus, there's nothing impossible for You
When all I see are the ashes, You see the beauty
Thank You God
When all I see is a cross, God, You see the empty tomb

So when I fight, I’ll fight on my knees
With my hands lifted high
Oh God, the battle belongs to You
And every fear I lay at Your feet
I’ll sing through the night
Oh God, the battle belongs to You

Almighty fortress, You go before us
Nothing can stand against the power of our God
You shine in the shadow, You win every battle
Nothing can stand against the power of our God

An almighty fortress, You go before us
Nothing can stand against the power of our God
You shine in the shadow, You win every battle
Nothing can stand against the power of our God

An almighty fortress, You go before us
Nothing can stand against the power of our God
You shine in the shadows, You win every battle
Nothing can stand against the power of our God

So when I fight, I’ll fight on my knees
With my hands lifted high
Oh God, the battle belongs to You
And every fear I lay at Your feet
I’ll sing through the night
Oh God, the battle belongs to You
Oh God, the battle belongs to You
Een toekomst vol van hoop

Gebed en zegen door Sietske

Zingen: Levend water/Holy water
God, I’m on my knees again
God, I’m begging please again
I need You
Oh, I need You

Walking down these desert roads
Water for my thirsty soul
I need You
Oh, I need You

Your forgiveness
Is like sweet, sweet honey on my lips
Like the sound of a symphony to my ears
Like Holy water on my skin

Dead man walking, slave to sin
I wanna know about being born again
I need You
Oh, God, I need You

So, take me to the riverside
Take me under, baptize
I need You
Oh, God, I need You

Your forgiveness
Is like sweet, sweet honey on my lips
Like the sound of a symphony, to my ears
Like Holy water on my skin

on my skin

4x – I don’t wanna abuse Your grace
God, I need it every day
It’s the only thing that ever really
makes me wanna change

2x – Your forgiveness
Is like sweet, sweet honey
on my lips
Like the sound of a symphony
to my ears
Like Holy water (on my skin 2 de x(live versie)

Oh, it’s like Holy water on my skin
Yeah, it’s like Holy water

Bedankt voor het luisteren naar de dienst, wij wensen u/jou een goede week.

Vorige diensten