Over ons

Wie zijn we?
Boven de kerkdeur staat: ”Zalig zijn zij die het Woord Gods horen en het bewaren”.
Dat is de reden dat onze kerk in Boornbergum het Woord van God wil verkondigen binnen en buiten onze gemeente, zodat de mensen het Woord kunnen horen.
We gaan daarbij uit van de Bijbel en erkennen deze als Gods Woord.
We willen als trouwe leerlingen van onze Heer Jezus Christus dit Woord belijden en verkondigen. De gemeente zal doen wat in haar vermogen ligt om het Woord toegankelijk te maken. We willen open zijn naar alle mensen, binnen en buiten onze gemeente, en zo een ‘warme’ gemeente zijn en Jezus Christus volgen.
Dit wordt in onze missie samengevat:
‘Wij zijn een gemeente die God en Zijn Woord lief heeft boven alles en van daaruit wil omzien naar alle mensen.’
(naar Mattheüs 22: 37 – 40)
.

vGKN
De Gereformeerde Kerken in Nederland zijn in 2004 grotendeels opgegaan in de Protestantse Kerk Nederland (PKN). Wij hebben ons als Gereformeerde Kerk Boornbergum-Kortehemmen met een zevental andere kerken verbonden in de Voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland (meer info vGKN).

Historie
Een historisch overzicht vanaf het ontstaan van onze kerkelijke gemeente in Boornbergum is hier te lezen.